Turkish Salads/salatalar

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Mar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Turkish Salads/salatalar

Mar
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Turkish Salads/salatalar

Beyhan
Thanks so much for the salad recipes! I really want to try them all, but particularly the lentil one.
Beyhan

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Turkish Salads/salatalar

liz-06
hey hey mari nice thread, makes me hunger'

Bana sakın söyleme hayatta kalamayacağımı
sen benim felaketimden kaçarken o bana sahip çıktı.
ne kadar aşağılık bir adam olursa olsun; yaptığının bedelini ödemeye
göze aldı.
senin gibi kaçıp gitmedi.