Sinan Özen

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sinan Özen

Meryem-Naj Abla
This is a beautiful song. I hope you will love it as much as I do. The words describe Kerim's love towards FG.Sen Kaderimsin Aşkın Ta Kendisisin
İçimde Kocaman Bir Dünya Kurdum
O Dunyanın Kalbisin
Yazılmış Tüm Aşk Türküleri Sanadır Sana
Bu Yangınlar Bu Yağmurlar Sanadır Sana
Sana Birşey Söylemek İstiyorum
Kulak Ver Bana


Seni Çok Ama Çok Seviyorum
Ve Bunu Bağıra Çağıra
Söylemekten Hiç Utanmıyorum
Sevdiğini Söylemekten Utanan İnsan
Korkağın Biridir
Sen Benim Yanımdayken
Hiç Birşeyden Korkmuyorum


Seni Çok Ama Çok Seviyorum
Ve Bunu Bağıra Çağıra
Söylemekten Hiç Utanmıyorum
Sevdiğini Söylemekten Utanan İnsan
Bizden Değildir
Sen Benim Yanımdayken
Hiç Birşeyden Korkmuyorum

The translation I found:

Sen Kaderimsin Aşkın Ta Kendisisin / You are my destiny, love itself
İçimde Kocaman Bir Dünya Kurdum / I have created/put up an enormous world inside me.
O Dunyanın Kalbisin /You are the heart of that world.
Yazılmış Tüm Aşk Türküleri Sanadır Sana/ All the folk songs that have been written are for you, you
Bu Yangınlar Bu Yağmurlar Sanadır Sana/ These fires, these rains are for you.
Sana Birşey Söylemek İstiyorum / I want to tell you something
Kulak Ver Bana/ Give me your ear


Seni Çok Ama Çok Seviyorum/ I love you very much
Ve Bunu Bağıra Çağıra / ?
Söylemekten Hiç Utanmıyorum/ I am not ashamed to say it
Sevdiğini Söylemekten Utanan İnsan/ A person that is ashamed to tell of his/her love
Korkağın Biridir/Is a fearful person
Sen Benim Yanımdayken/ When you are by my side
Hiç Birşeyden Korkmuyorum/ I am not afraid of anything
Meryem3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sinan Özen

mukadaxxx
thanks darling i love it
Mukaddes3