Serkan Özcan

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Serkan Özcan

liz-06
Music : Serkan Özcan

Director  : Deniz Tokcan

 asude/enise/hacer/ Sevtap Özaltun is the actress
Bana sakın söyleme hayatta kalamayacağımı
sen benim felaketimden kaçarken o bana sahip çıktı.
ne kadar aşağılık bir adam olursa olsun; yaptığının bedelini ödemeye
göze aldı.
senin gibi kaçıp gitmedi.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Serkan Özcan

liz-06

Bırakıp gittiğini güllerden anladım
Yapraklar dökülmüş yerlerden kokladım
Sen olsaydın bu oda bu halde olmazdı
Bıraktığın yanlızlık beni böyle sarmazdı

Sana verdiğim güller çoktan kurumuş
Senle dolu dünler yarın olmuş

Yerdeki yapraklar senden son kalanlar
Kırılıp dökülmüşler nasılda mutsuzlar
Sen olsaydın bu güller bu halde olmazdı
Bıraktığın yanlızlık beni böyle sarmazdı

Sana verdiğim güller çoktan kurumuş
Senle dolu dünler yarın olmuş

Sen olsaydın bu güller bu halde olmazdı
Bıraktığın yanlızlık beni böyle sarmazdı
Sana verdiğim güller çoktan kurumuş
Senle dolu dünler yarın olmuş

Sana verdiğim güller çoktan kurumuş
Senle dolu dünler yarın olmuşvery beautiful song!
Bana sakın söyleme hayatta kalamayacağımı
sen benim felaketimden kaçarken o bana sahip çıktı.
ne kadar aşağılık bir adam olursa olsun; yaptığının bedelini ödemeye
göze aldı.
senin gibi kaçıp gitmedi.