Resort 2012

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Resort 2012

Summer Peri
[You can post your favorite new resort collection here!]

Alexander McQueen With Sarah Burton as creative director"You have your brush, you have your colors, you paint the paradise, then in you go."

— Nikos Kazantzakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resort 2012

Summer Peri

Balmain

     
     
     
     
     

"You have your brush, you have your colors, you paint the paradise, then in you go."

— Nikos Kazantzakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resort 2012

Summer Peri
In reply to this post by Summer Peri

Ferragamo"You have your brush, you have your colors, you paint the paradise, then in you go."

— Nikos Kazantzakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resort 2012

Asu Rose
wow this is awesome, great fashions thanks for sharing
Asu2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resort 2012

liz-06
In reply to this post by Summer Peri
thanks peri for the great fashion collections ! i absolutely adore Alexander Mcqueen
Bana sakın söyleme hayatta kalamayacağımı
sen benim felaketimden kaçarken o bana sahip çıktı.
ne kadar aşağılık bir adam olursa olsun; yaptığının bedelini ödemeye
göze aldı.
senin gibi kaçıp gitmedi.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resort 2012

Summer Peri
In reply to this post by Summer Peri

Diane von Furstenberg"You have your brush, you have your colors, you paint the paradise, then in you go."

— Nikos Kazantzakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resort 2012

Summer Peri
In reply to this post by Summer Peri

Dimitris Petrou

 

Greek


"You have your brush, you have your colors, you paint the paradise, then in you go."

— Nikos Kazantzakis
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resort 2012

Rachaa/ Mrs Ilgaz
 I like it very nice